27 Mart 2017 Pazartesi
 
Sitede Ara
Bana Ulaşın
Bize Sorun
Bir Fikrim Var
Çözüm Arıyorum
Gündem
Kongre ve Konferanslar
Atamalar
Kariyer İmkanları
SAĞLIK MESLEKLERİ  
DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ
01.03.2011
TANIM
Kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan veya yapılmasını sağlayan kişidir.

GÖREVLER
Diş Protez Teknikerleri diş hekiminin oluşturduğu tedavi planına göre aşağıdaki laboratuar uygulamalarını yapar veya yaptırır.
Diş hekimince alınan ağız ölçülerinden model hazırlar,
Hazırlanan modeller üzerinde; sabit ve hareketli bölümlü  protezlerin şekillendirilmesini, döküm yöntemiyle çoğaltılmasını, bunlara tesviye ve cila ile estetik görünüm vererek ağızda kullanılmaya uygun hale getirilmesini sağlar,
Diş hekiminin tam dişsiz veya yarı dişli iken aldığı ağız ölçülerine uygun, hareketli tam ve bölümlü protezlerin hazırlanmasında, diş dizimi, mum modelaj ve akrilik işlemlerinin yapılmasında görev alır,
Çatlayan ve kırılan protezlerin tamirini yapar,
Diş hekiminin uyguladığı tedavi süreci boyunca planladığı hareketli ortodontik apareyleri hazırlar.
Kullandığı aletlerin bakımı ve basit onarımını yapar.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Diş protez teknikeri olmak isteyenlerin;
Temel bilimlere ilgi duyan,
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme ve bunu elindeki malzemeye aktarabilme gücüne sahip,
El ve parmak becerisi olan ve bu organları ile çalışmasına engel olacak özrü olmayan,
Renkleri ayırdedebilen ve ayrıntılara dikkat eden,
Estetik anlayış ve görüşü gelişmiş,
Sorumluluk sahibi ve grup çalışmaları yapabilecek kimseler olmaları gerekir. Kimyasal madde ve toz alerjisi olanlar bu mesleği yaparken zorlanabilirler.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Diş protez teknikerleri genellikle lâboratuar ortamlarında çalışırlar. Çalışırken birinci derecede malzeme ve aletlerle ilgilidirler, hastalarla doğrudan iletişimleri yoktur Büyük ve gelişmiş laboratuarlarda çok farklı sayıda bölüm ve bu bölümlerde çalışan birden fazla kişiler bulunmaktadır. Bu farklı bölümlerde yapılan işe bağlı olarak çalışma ortamı aydınlatma, oturma ve havalandırma açısından değişiklikler göstermektedir. Metal döküm ve tesviye işlerinin yapıldığı ortamlar genellikle gürültülü ve tozludur. Akrilik ve porselenle çalışılan ortamlar daha temizdir. Çalışma saatleri değişken olup, geç saatlere kadar hatta hafta sonları ve resmi tatillerde de çalışılabilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Sağlık meslek liselerinin diş protez teknisyenliği bölümünden mezun olanlar  Sağlık Kurumları İşletmeciliği önlisans programlarına sınavsız geçebilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2” puanı almaları gerekir.Diş Protez ile Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarından mezun olanlar dikey geçiş sınavı ile Sağlık İdaresi lisans programına geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Diş protez teknolojisi bölümünün eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince; anatomi, implant protezler, diş anatomisi ve oklüzyon, teknikerler için kimya-fizik, davranış bilimleri, protez I-II, maddeler bilgisi ve meslek teknolojisi, ortodontik apereyler, protetik freze tekniği, modern protez gibi meslek dersleri yanında, Türk dili, yabancı dil ve Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür dersleri okutulur.
Ayrıca, özel diş protez laboratuarlarında 45 işgünü yaz stajı uygulaması vardır.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Diş Protez" ön lisans diploması ve "Diş Protez Teknikeri" ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Diş protez teknikerleri; devlet hastaneleri, diş hastaneleri, üniversite hastaneleri gibi kamu kuruluşlarında oluşturulan diş protez laboratuarlarında, özel kesime ait özel diş protez laboratuarlarında iş bulabilirler. Kendilerinin açabilecekleri diş protez laboratuarlarında da çalışabilirler. Diş protez teknikerleri, diş hekimlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda çalıştıkları için diş hekimlerinin yoğun olarak çalıştığı il, ilçe ve bölgelerde çalışırlar.
İş bulma konusunda cinsiyet farkı yoktur. Çalışma ortamı ve çalışma saatleri işyeri seçiminde etkili olmaktadır.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.
Eğitim sonunda devlete ait hastanelerde bulunan diş protez laboratuarlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir. Hastane döner sermayesinden yararlanabilirler. Özel diş protez laboratuarlarında çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle ilk işe başlayışta asgari ücretin 3-3,5 katı civarında ücret alınmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
“Diş Protez, Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Sağlık İdaresi” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr
-www.osym.gov.tr(2010 ösym kılavuzu)


2017  © T.C. Sağlık Bakanlığı