24 Mart 2017 Cuma
 
Sitede Ara
Bana Ulaşın
Bize Sorun
Bir Fikrim Var
Çözüm Arıyorum
Gündem
Kongre ve Konferanslar
Atamalar
Kariyer İmkanları
SAĞLIK MESLEKLERİ  
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ
01.03.2011
TANIM
Merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların teşhisinde yararlanılan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekim denetiminde çalışan kişidir.

GÖREVLER
Elektroensefalografi (EEG) çeker,
Basit sinir aleti çalışmaları (EMG çekimi) yapar,
Polisomnografi cihazları kullanır,
Beyin sapı uyarılma potansiyellerinin analizlerini yapar,
Görsel uyarılma potansiyellerinin analizlerini yapar,
Hasta kayıtlarını tutar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Elektronörofizyoloji teknikeri olmak isteyenlerin;
Fizik ve biyoloji ile ilgili ve bu alanlarda başarılı,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
Başkaları ile işbirliği yapabilen,
Dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Nöroloji, KBB (kuluk burun boğaz), psikiyatri, çocuk, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi yada özel hastane ve polikliniklerinin eletroensefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde görev yaparlar. Çalışma ortamları oldukça temizdir. Elektronörofizyoloji teknikeri çalışmaları esnasında hastalarla, hasta yakınlarıyla iletişim halindedir ve onların duygularını anlama, sabır ve şefkatle davranma durumundadır. Ayrıca meslektaşlarıyla, doktorlarla, hemşirelerle iletişim içinde bulunurlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversiteye bağlı sağlık meslek yüksekokulunun “Elektronörofizyoloji” bölümünde verilmektedir.Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Meslek liselerinin; Acil Tıp Teknisyenliği, İlkyardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Anestezi/Anestezi Teknisyenliği, Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuar Teknisyenliği, Laboratuvar Hizmetleri, Sağlık Memurluğu, Sağlık, Veteriner-Laboratuar, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım teknisyenliği, Anestezi/Anestezi Teknisyenliği, Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Tıp Elektronoği, Biyomedikal ve Cihaz Teknolojisi bölümünden mezun olanlar “Elektronörofizyoloji” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri , Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1“ puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitimin 1. yılında; Fizik,anatomi, Fizyoloji, Nöroloji, Eletroensefalografi, Tıbbi Terminoloji, Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Nöro-anatomi, Meslek Etiği, Yabancı Dil, Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi, 2. yılda; Farmakoloji, Tıp Elektroniği, Uyku Polisomnografi EMG, Uyarılma Potansiyelleri, Elektroensefalografi lll ve lV, Akademik Danışmanlık, Yabancı Dil dersleri verilmektedir.Günde 8 saat ve haftada toplam 40 saat süreyle EEG, Uyarma Potansiyelleri, EMG ve Uyku Laboratuarları olan kliniklerde yaz uygulaması vardır.
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Elektronörofizyoloji” ön lisans diploması ve “Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji Teknikeri)” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Nöroloji, KBB, psikiyatri, çocuk, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi yada özel hastane ve polikliniklerinin elektroansefalografi, uyarılma potansiyelleri ve uyku ünitelerinde çalışabilirler.

BURS,KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanabilirler. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan da yararlanabilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.
Özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde ücret alırlar. İlk işe başlayışta asgari ücretin 2 katı civarında ücret alınmakta, zamanla bu ücret artabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
“Elektronörofizyoloji” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr
- Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans  Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu


2017  © T.C. Sağlık Bakanlığı