27 Mart 2017 Pazartesi
 
Sitede Ara
Bana Ulaşın
Bize Sorun
Bir Fikrim Var
Çözüm Arıyorum
Gündem
Kongre ve Konferanslar
Atamalar
Kariyer İmkanları
SAĞLIK MESLEKLERİ  
HASTANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU MESLEK ELEMANI
01.03.2011
TANIM
Sağlık kurumlarının idari birimlerinde insan kaynakları, muhasebe, kalite ve satın alma ile ilgili alanlarda yönetim işlevlerini yerine getiren kişidir.

GÖREVLER
Personel politikaları oluşturur,
Performans değerlendirmesi yapar,
Personelim özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar,
Kurum kalite politikasını çalışanlara yaygınlaştırır,
Kalite sistemi ile ilgili işleri yürütür,
Kalite ve idari konularda personele eğitim verilmesini sağlar,
Sağlık kuruluşunun satın almasıyla ilgili işlerin yapılmasını sağlar,
Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Hastane yönetimi ve organizasyonu meslek elemanı olmak isteyenlerin;
Üst düzeyde akademik yeteneğe,
Görsel ve işitsel belleğe sahip,
Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen,
Analitik düşünebilen,
Koordinasyon yeteneğine sahip,
Esnek düşünüp yenilik yapabilen,
İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, hoşgörülü ve sabırlı,
Sayısal yetenekleri olan,
Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Genellikle hastane içerisinde kendileri için tahsis edilen ofislerde, bol ışıklı ve temiz ortamlarda çalışırlar. Vardiyalı çalışmaları ya da çok özel çalışma gerektiren durumlar hariç nöbet tutmaları söz konusu değildir. Bu meslek elemanlarında bilinen bir meslek hastalığı olmamakla birlikte, hastane içinde çalışmaları nedeniyle de her türlü bulaşıcı hastalığı kapma riskleri vardır. Çalıştıkları bölümlerde görevli idari personelle, çalıştığı kuruma mal ve hizmet satan ya da mal veya hizmeti alan kurum, kuruluş ve her tür tüzel kişilik temsilcileriyle, sağlık kurumu içinde olmaları nedeniyle de doktor, hemşire, laborant, hasta bakıcı, hasta ve hasta yakınları ile iletişim ve işbirliği halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının “Hastane Yönetimi ve Organizasyonu” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” olarak değişmesi nedeniyle, “Hastane Yönetimi ve Organizasyonu” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır.

Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Anestezi / Anestezi Teknisyenliği, Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Diş Protez Teknisyenliği, Ebelik, Ebelik/Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Hizmetleri, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık, Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuvar, Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı, Yaşlı Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri bölümlerinden mezun olanlar sağlık kurumları işletmeciliği önlisans programına sınavsız geçebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli "Eşit Ağırlık -1 (EA-1)" puanı almaları gerekir. Türkçe-Matematik ile Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler ortaöğretim alanları mezunlarının Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0.8 katsayı ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Hastane yönetimi ve organizasyonu önlisans programının süresi 2 yıldır. 2 yıllık eğitim süresinde öğrencilere, genel kültür dersleri yanında Tıbbi Terminoloji, Genel İşletme, Ekonomi, Hastane Yönetim ve Organizasyonu- I, Genel Muhasebe, Genel Hukuk, Sağlık Kurumları İnsan Kaynakları Yönetimi, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri, İstatistik, Davranış Bilimleri, Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji, Toplam Kalite Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetimi,  Girişimcilik gibi dersler verilmektedir. Ayrıca Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans programı öğrencileri Sağlık Kurumlarında birinci yıl sonunda 15 iş günü, ikinci yıl sonunda 15 iş günü olmak üzere toplam 30 iş günü staj yapmaktadırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Kamu, Üniversite, Özel Hastaneler ve Rehabilitasyon Merkezleri, Sağlık Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri , Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK,Sigorta Şirketleri, İlaç Şirketleri, Medikal Şirketler , Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında iş bulabilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Özel sektör kuruluşlarının vermiş olduğu burslardan yararlanabilirler. Staj dönemimde çalıştıkları işyerinden belli bir ücret alabilirler. Hastane yönetimi ve organizasyonu meslek elemanlarının piyasada belirlenmiş ya da tespit edilmiş belirli bir ücretleri olmamakla birlikte, ücretleri çalıştıkları sağlık kurumlarının ücret politikaları ve kişinin niteliklerine göre değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Sağlık kurumları işletmeciliği önlisans programını başarı ile tamamlayanlar Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olmaları halinde Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
-www.iskur.gov.tr

-osmaneli.bilecik.edu.tr

-ski.baskent.edu.tr

-Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans  Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu

-www.osym.gov.tr (2010 ösym kılavuzu)


2017  © T.C. Sağlık Bakanlığı