"Hoş geldiniz, sunulan hizmetlerden faydalanmak için sisteme giriş yapmalısınız"

BANA ULAŞIN

Talep ve önerilerinizi bana yazarak iletebilirsiniz.

Sonuçlar

Yaşlı bakım teknikeri / Evde hasta bakım teknikeri

Nerden Nereye: /

29.07.2015

Yaşlı bireyler ile evde bakım gerektiren hastaların;

a) Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden bakım gereksinimlerini değerlendirir. Günlük yaşam aktivitelerinin korunmasını, sürdürülmesini ve en üst düzeyde kullanmasını destekler.

b) Diyetisyen tarafından önerilen beslenme programına uygun olarak besler, kilo takibi yapar ve değişiklikleri sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirir.

c) Yaşam alanını kaza riski ve güvenlik yönünden değerlendirir, gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

ç) Sağlık ekibi tarafından planlanan tıbbi bakımı takip eder, tıbbi bakımın uygulanmasına yönelik problem tespit etmesi halinde sağlık meslek mensubuna durumu iletir.

d) Ağız ve diş bakımı gibi günlük kişisel bakıma yardımcı olur. Yatağa bağımlı olma, hastalık veya engellilik nedenli bağımlılık durumlarında kişisel bakım ve temizlik uygulamalarını yerine getirir.

e) Sağlık hizmetlerine ulaşmasına yardımcı olur, gerektiğinde refakat eder.

f) Bakım veren aile üyelerini destekler.

g) İstismardan korur, aileyi ve gerekli durumlarda ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir.

ğ) Sosyal aktivitelere yönlendirir ve katılımını destekler.

 

İrtibat teli arayın :

Anjiografi Teknisyeni

Nerden Nereye: /

06.03.2015

Meslek Ana Grubu : YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI 
 

Meslek Alt Ana Grubu : FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ İLE İLGİLİ YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI 
 

Meslek Grubu : OPTİK VE ELEKTRONİK DONANIM OPERATÖRLERİ 
 

Meslek Birim Grubu : Tıbbi donanım operatörleri 
 

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 
 
 

Meslek Tanımı : 

Uzman doktor ile birlikte anjiografi cihazını kullanan, vücut damarlarının görüntülenerek organları besleyen damarların görüntülenmesi ve damar hastalıkları veya bu damarlardan beslenen organlara ait tanı konulması amacıyla uzman doktora yardımcı olan nitelikli kişidir. 

 
Görev ve İşlem Basamakları : 

Anjiografi Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:a) İşlem yapmak üzere anjiografi cihazını hazırlamak,b) Hastaya anjiografi öncesi uyması gereken kurallar hakkında bilgi vermek,c) Anjiografi öncesi hastaya özel önlük giydirmek, d) Hastayı anjiografi masasına yatırmak,e) Doktorun isteği doğrultusunda cihazın gerekli olan konumlara (sol karın, sol kafa, sağ kafa, sol kafa, lateral) getirmek, f) Kasıktan lokal anestezi sonrası özel kateter yardımıyla amaca göre atar damar veya toplar damar içine girilerek kontrast madde verilip damarların görüntülenmesine yardımcı olmak,g) Doktor isteği doğrultusunda alınan kayıtları işlem sırasına göre tekrar göstermek,h) Cihaz arızasında ilgililere bilgi vermek, yapılmasını sağlamak,i) Görüntüleri kaydetmek ve arşivlemek,j) Biten veya eksilen malzemelerin temin edilmesini sağlamak,a) Anjiografi cihazının bakım, tamiri için ilgililere bilgi vermek, zamanında yapılmasını sağlamak,b) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. 


Kaynak: İşkur

İrtibat teli arayın :

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİSYENİ/TEKNİKERİ

Nerden Nereye: /

19.02.2015

a) Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemlerini uygular.
b) Tıbbi görüntüleme cihazını ve ortamı radyografik incelemeye hazır hale getirir.
Cihazların kalibrasyonunu kontrol eder, bakım ve tamirinin zamanında yapılması için ilgililere bilgi verir.
c) Radyografik inceleme öncesinde hastayı hazırlar ve bilgi verir.
ç) Doğrudan ya da radyoopaklı radyografi, bilgisayarlı tomografi ve kemik mineral dansitometresi çekimleri ile manyetik rezonans ve anjiyografi görüntülemesi yapar.
d) Film banyo/baskı işlemleri ve görüntülerin elektronik kayıt işlemlerini yapar.
e) Radyoaktif atıkların muhafazasını ve imha edilmesinde görev alır.
f) Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.
g) Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar.


Kaynak:TKHK

İrtibat teli arayın :

FİZYOTERAPİ TEKNİKERİ

Nerden Nereye: /

30.01.2015

    Meslek yüksekokullarının fizyoterapi programından mezun; fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı veya fizyoterapist gözetiminde, fizik tedavi ve egzersiz uygulamalarına yardımcı olan sağlık teknikeridir.GÖREVLER

Fizik tedavi doktorunun teşhis ve tedavi programına göre;  

Hastalara, hastalık çeşidine göre fizik tedavi uygulaması yapmak için ilgili aletleri hazırlar,

Hastaya elektroterapi, fizyoterapist olmadığı durumlarda egzersiz ve rehabilitasyon gibi tedavi yöntemleri uygular, fizyoterapist olduğunda ise fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının istemine göre uygun olarak fizyoterapist tarafından verilen görevleri yapar,

Fiziksel ve fonksiyonel performans/kapasite, günlük yaşam aktiviteleri, ağrı, duyu, yardımcı araç-gereç, ortez-protezlere yönelik ölçme ve değerlendirme yöntemleri ışığında fizyoterapistin belirlediği rehabilitasyon programını uygular,  

Tedaviye yönelik özel egzersiz ve eğitim programları, fiziksel uygunluk eğitimi, ısı-ışık hidroterapi, elektroterapi, mekanik ve manuel tedaviler, masaj, bağımsız hareketi kolaylaştırıcı düzenlemeler ve mesleki rehabilitasyon yaklaşımlarını uygulayarak sağlıklı, hasta ve özürlü kişilere fizyoterapi rehabilitasyon hizmeti verir,  Felçli hastalar için özel tedavi tekniklerini kullanır,

 Sırt ve boyun kireçlenmeleri olanların önce vücutlarının rahatsız bölgelerini ısı veren aletlerle ısıtır, daha sonra çeşitli aletlerle veya elle uyarır, sertlikleri yumuşatır,  Sürekli akım cihazları ile felçli hastaların sinirlerini gevşetir,

 Felçli hastaları, sıcak su havuzuna yatırarak ve aletlerle hastanın vücuduna su fışkırtarak özürlü bölgenin uyarılmasını sağlar,  Vücudun hareket yetisi azalmış kısımlarını güçlendirici egzersizler uygular

 İşlev yetersizliği giderilemeyen veya tümüyle yok olan organların desteklenmesi için takılan yardımcı cihazların (protez veya ortezlerin) kullanımını hastaya öğretir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Fizik tedavi teknikerleri hastanelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel sağlık kurumlarında, özel eğitim merkezleri, spor/sağlık merkezleri, profesyonel ve amatör spor klüpleri, huzur evleri, kaplıca/termal tesislerinde vs. görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve sessizdir. Genellikle ayakta ve çeşitli aletleri kullanarak görevlerini yürütürler. Görev sırasında hastalarla, hekimlerle ve fizyoterapistlerle koordinasyon içindedirler.

İrtibat teli arayın :

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERLİĞİ

Nerden Nereye: /

25.07.2013

Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikeridir.

Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar,hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur. Ağız ve diş sağlığı teknikerliği programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.

Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” unvanı verilir. Bu bölümden mezun olanlar bireysel çalışma imkânına sahip olmayıp diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde veya kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

İrtibat teli arayın :

SOSYAL ÇALIŞMACI

Nerden Nereye: /

04.12.2012

Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda insanların yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım ederek, toplum içinde gereksinimlerini karşılamaları amacıyla eğitim ve araştırma yapılır. Bu bölümdeki eğitim:insan, toplum ve sosyal hizmet teori ve uygulamaları çerçevesinde yürütülmektedir. Sosyal hizmetler uzmanları çerçevesinde yürütülmektedir. Sosyal hizmetler uzmanları görev aldıkları ilgili kurumlarda yönetici, planlayıcı, araştırıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar. Bunlar, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar; suçlular, yoksullar, çözümünde bireylere mesleki bilgiler verir; sorunların bireysel ve toplumsal olarak önlenmesi ve çözümlenmesi için çalışırlar.

Programın Amacı: Sosyal hizmetler programı, sıkıntı içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan olanakları ve kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım etme yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Sosyal hizmetler yüksekokulunda eğitimin temeli olan ekonomi, sosyoloji, siyasal bilimler, sosyal antropoloji, psikoloji ve sosyal psikoloji gibi dersler ilk iki yılda verilir. Bu temel derslerin başlıca amacı, bu alanları öğrencilere sistematik disiplinler olarak öğretmek değil, onlara insan ihtiyaçlarına ve sosyal sorunlara ilişkin bir anlayış kazandırmaktır. Daha sonraki yıllarda sosyal hizmete giriş, sosyal hizmet alanları, sosyal sorunlar, mülâkat teknikleri, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetler, aile ve çocuk refahı, suçluluk, nüfus dinamiği ve sosyal refah, sosyal hizmet yöntemleri (sosyal-kişisel çalışma, sosyal grup çalışması, toplumla çalışma, sosyal refah araştırması ve sosyal hizmet yönetimi) gibi sosyal hizmetin kapsamına giren dersler okutulur. Sosyal hizmet alanında çalışanların sosyal hizmete ilişkin çeşitli disiplinler hakkında bilgi sahibi olmaları yanında belirli beceri ve davranışları geliştirmeleri de gerekir. Sosyal hizmet öğrencileri bu beceri ve davranışları ancak uygulama tecrübesi ile kazanırlar. Öğrenciler uygulamalarını sosyal grup çalışması, sosyal-kişisel çalışma ve toplumla çalışma yöntemlerini kullanarak, sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda, bir sosyal refah kurumunda veya alanda yaparlar. Öğrenciler gerekli beceri ve davranışları, okulca görevlendirilen yöneticilerin yardımı ve denetimiyle kazanırlar. Uygulamalar genel eğitim programı içerisinde yaklaşık yüzde 40 oranında yer almaktadır.

Gereken Nitelikler: Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan ve devamlı olarak kendini ve sosyal anlayışını geliştirecek bir meslek arayan kişiler için sosyal hizmet alanı ilginç ve doyurucu olabilir. Sosyal hizmet, anlayışlı, insanların refahına ilgi duyan, liderlik özelliklerine sahip kişiler için çeşitli ve yeni olanaklar sağlayan bir meslektir

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Sosyal hizmetler yüksekokulundan mezun olanlar "Sosyal Çalışmacı" ünvanı ile görev yaparlar. Sosyal çalışmacılar, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalarını yürütür.

Çalışma Alanları: Sosyal çalışmacılar, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, SSK'da, İş ve İşçi Bulma Kurumunda, DPT'de, sosyal hizmet il müdürlüklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, körler ve sağırlar okullarında, çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, huzurevlerinde, ıslahevlerinde,cezaevlerinde, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler.

İrtibat teli arayın :

SAĞLIK MEMURU

Nerden Nereye: /

15.03.2011

TANIM

Bireyleri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

GÖREVLER

Hastanın tedavisinde doktorla işbirliği içinde tedaviyi uygular,
Enjeksiyon ve pansuman yapar, tansiyon ölçer,
Fizik tedavisi uygulamasında uzmanlara yardımcı olur,
Kültür hazırlar, kan grubunu belirler, gebelik testi yapar,
Boğulma, yaralanma vb. durumlarda ilk yardım hizmeti verir,
Aşı faaliyetlerini yürütür,
İşletmede çalışıyorsa işçilerin günlük ve periyodik sağlık kontrollerini takip eder,
İşletmeye gelen sağlıkla ilgili yazıları ilgili yerlere sunar, incelendikten sonra dosyalanması işlemlerini yerine getirir,
Sağlıkla ilgili sorunları saptar ve personel müdürüne iletir,
Malzeme ve ilaç mevcudunu takip eder, temini gereken malzeme ve ilaçlar hakkında ilgili birimlerle görüşür.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sağlık memuru olmak isteyenlerin;
Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
Pratik, çabuk karar verebilen ve uygulayabilen,
Dikkatli, sorumlu ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sağlık memurları resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, sağlık kabinlerinde sağlık ocaklarında ve işyerlerinde görev yaparlar. Görev ortamı genellikle çok temizdir. Çalışırken hasta insanlarla etkileşim halindedirler ve onların duygularını anlama, sabır ve şefkatle davranma durumundadırlar. Ayrıca, meslektaşları, doktorlar, hemşireler, ebeler ve sağlık müdürlüğü elemanlarıyla iletişimde bulunur. Görev tam gün yapılır. Gece ve hafta sonu nöbetleri vardır, 8 saatlik vardiya halinde de çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Kamu, özel kurum ve kuruluşların sağlık birimleri, hastaneler, halk sağlığı laboratuarları,ağlık ocakları, dispanserler, poliklinikler, sağlık merkezleri, işletmeler v.b yerlerde çalışırlar.
Günümüzde nitelikli sağlık personeli açığı söz konusudur. Bu açık nedeniyle ve söz konusu olan insan sağlığı oldukça, bu mesleğe duyulan ihtiyaç da sürekli kendini gösterecektir.
1994 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde, "Sağlık Memuru" sayısı 30.811 olup, bu sayının tümü erkektir.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Çalıştıkları bölümde bölüm şefi, müdür gibi yönetim kademelerine gelebilirler.

Yararlanılan Kaynaklar;
-www.ıskur.gov.tr

İrtibat teli arayın :

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ

Nerden Nereye: /

02.03.2011

TANIM
Tıbbi görüntüleme sistemlerine ait cihazların kurulum, bakım, onarım, kalibrasyonunu yapan, tıbbi görüntüleme cihazlarının amacına uygun ve doğru kullanımı konusunda sağlık personeline eğitim veren nitelikli meslek elemanıdır.

GÖREVLER
İş organizasyonu yapar,
Alana özel iş güvenliği tedbirlerini alır,
Malzeme araştırması ve teminini yapar,
Tıbbi teknoloji organizasyonlarını yapar,
Cihazların bilgisayar ve ilgili çevre birimleri ile bağlantılarını yapar,
Hastane veri ağ bağlantılarını kontrol eder ve tanımlamalarını yapar,
Teknik şartnameyi hazırlar,
Cihaz teslim alma prosedürlerini gerçekleştirir,
Tıbbi görüntüleme cihazlarının kurulumunu, sökümünü ve naklini yapar,
Tıbbi görüntüleme cihazlarında arıza tespiti yapar,
Tıbbi görüntüleme cihazların arızasını giderir,
Tıbbi görüntüleme cihazlarına periyodik bakım yapar,
İsteğe bağlı yeni düzenleme (modifikasyon) yapar,
Tıbbi görüntüleme cihazlarına kalibrasyon yapar,
Kullanıcıya cihaz hakkında genel ve teknik bilgi verir,
Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni olmak isteyenlerin;
Sayısal ve fen bilimleri yeteneğine sahip,
Mekanik yeteneğe sahip,
Kulak-göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,
Sorumluluk sahibi, tertipli ve düzenli çalışabilen,
Yeteneklerini geliştirmeye açık,
Çizim yeteneği olan, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
Yabancı dil bilgisine sahip,
İşbirliği içinde çalışabilen,
Seyahat engeli olmayan (Satış ofislerinde çalışanlar için),
Esnek koşullarına uyumlu,
Mikrobiyolojik risklere karşı tedbirli davranabilen,
Hayat boyu öğrenmeye açık,
İletişim kurabilen kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyenleri, genellikle tıbbi cihazların bulunduğu kapalı alanlarda çalışırlar. Ayrıca cihazların satışını yapan firmada çalışıyorlar ise teknik atölyede veya satış ofisinde çalışabilir. Meslekleri gereği farklı şehirlere seyahat edebilirler. Tıbbi görüntüleme cihazlarının ortaya çıkardığı radyasyon, radyoaktivite, elektromanyetik alan, mikrobiyolojik risk tehlikelerine karşı koruyucu malzeme ve bariyerleri kullanmalıdırlar. Acil durumlar için hastane ve firmalarda çalışan meslek mensupları gece nöbeti de tutabilir. Çalışırken mühendisler, teknikerler, operatörler sağlık personeli, hasta ve hasta yakını, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler. Mikrobiyolojik risklere karşı düzenli olarak sağlık kontrollerini, koruyucu aşılarını yaptırmak zorundadırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu bölümden mezun olanlar; Biyomedikal Cihaz Üretim Firmaları, Biyomedikal Cihaz İthalatçıları, Biyomedikal Teknik Servis Firmaları, Kalibrasyon Laboratuarları, Laboratuar ve Görüntüleme Merkezlerinde, Özel veya Devlet Hastanelerinin Biyomedikal Ünitelerinde, Özel veya Devlet Hastanelerinin Radyoloji Servislerindeki teknik birimlerde, Özel veya Devlet Hastanelerinin Nükleer Tıp bölümlerindeki Teknik Birimlerde iş bulabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, Anadolu teknik liselerinin “Biyomedikal Cihaz Teknolojileri” alanı “Tıbbi Görüntüleme Sistemleri” dalında verilmektedir.
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
Anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6–7–8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBS) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin ortaöğretimde eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 10. sınıflarda alan ortak dersleri, 11 ve 12. Sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. Sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

MESLEKTE İLERLEME
“Biyomedikal Cihaz Teknolojileri” bölümünü bitirenler sınavsız geçiş ile Ortopedik Protez ve Ortez bölümüne geçiş yapabilirler.  Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve/veya Lisans Programlarına Yerleştirme Sınavına (LYS) girip Elektronik Öğretmenliği programını tercih ederlerse ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları (AOBP) ek bir katsayı ile çarpılmakta ve ilgili puanlara eklenerek diğer alanlardan mezun olanlara göre kontenjan dâhilinde öncelikli olarak yerleştirilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu olmamaktadır. Eğitim sonrası elde edilebilecek kazanç asgari ücretin 1–4 katı olabilmektedir. Özel sektörde çalışanların ücretleri firmalara göre değişiklik göstermektedir. İş deneyimi, yabancı dil, verimlilik gibi kıstaslar ücrette önemli rol oynamaktadır.

Yararlanılan kaynaklar;
- www.iskur.gov.tr

- www.osym.gov.tr (2010 ösym kılavuzu)

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

·  Milli Eğitim Bakanlığı İnternet Sitesi.
·  Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü İnternet Sitesi.
·  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi.
·  Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan İl/Şube Müdürlüğü.

İrtibat teli arayın :

TIBBİ DOKÜMANTASYONCU VE SEKRETER

Nerden Nereye: /

02.03.2011

TANIM
Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışan kişidir.

GÖREVLER
Çalıştığı hastanelerde yatak ve tedavi olanakları, giriş yapan hastaların çeşitli birimlere dağılımı, yapılan tedavinin türü, süresi, şifa ile taburcu olan veya ölenlerin vb. sayılarını toplar, düzenler ve ilgililerin hizmetine sunar,
Çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, doğum hızı, ölüm oranı vb. konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derler ve araştırıcıların hizmetine sunulması için düzene koyar,
Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derler, düzene koyar,
Hastanelerde hasta kaydı ve taburcu işlemlerini yapar, ilgili bölüm veya doktorlara gönderir,
Tıbbi raporları yazar,
Hastane arşivini baştan kurup düzenleyebilir.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter olmak isteyenlerin;
El ve parmakları, görme ve işitme organları sağlam,
Ayrıntıyı algılayabilen,
Dikkatli, düzenli
Kurallara uyan, sorumluluk sahibi,
Kapalı ortamlarda oturarak çalışmaktan hoşlanan,
Sabırlı ve insanlarla rahat iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter hastanelerde hasta dosyaları arşivinde, polikliniklerde, servis sekreterliklerinde ve bürolarda görev yaparlar. Hastane personeli ve hastalarla yakın ilişki içerisindedirler. Çalışma ortamı kalabalık ama temiz ve gürültüsüzdür. Hasta yatırma veya taburcu etme işlemleri ile ilgili birimlerde çalışan sekreterler isteklerini ifade edemeyen veya isteklerinin hemen yapılmasını isteyen hasta sahipleri veya yakınlarına durumu açıklamakta zorluklarla karşılaşabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” bölümü ve Sağlık Meslek Liselerinin “Tıbbi Sekreterlik” bölümlerinde verilmektedir.
Meslek liselerinin; Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve YGS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-3” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı liseden sonra 2 yıl, Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik bölümü ise ilköğretimden sonra 4 yıldır.
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik programının;
1. yılında: on parmak klavye kullanımı, temel anatomi, tıbbi terminoloji, bilgisayar bilgisi, tıbbi deontoloji, sekreterlik teknikleri, hastalıklar bilgisi, hastane bilgi yönetim sistemleri ve seçmeli dersler bulunmaktadır.
2. yılında: Tıbbi Dokümantasyon, Halkla İlişkiler, hastane uygulaması, bilgisayar bilgisi, kompozisyon derslerinin yanında seçmeli dersler de bulunmaktadır.

Hastane arşivlerinin mimari yapıları, raf düzeni, dosyalama usulleri, ındexleme usulleri, depolama usulleri, arşiv malzemesinin zararlılara karşı korunması, arşiv bütçesinin hazırlanması, hastanelerde bulunması gereken tıbbi kayıt komisyonlarının sekreterya hizmetlerinin nasıl yapılması gerektiği konularında da teorik ve pratik çalışmalar yapılmaktadır.
Uygulama derslerinde dikte cihazlarının nasıl kullanıldığını, bilgisayarda Windows ve windows altında çalışan programları özellikle access, word ve write programlarını öğrenir.
 Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans diploması ve “Tıbbi Dokümantasyoncu ve Sekreter” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans şirketlerinde görev alabilirler.
Halen kadro sorunu olmakla birlikte, sağlık alanında bu konuda yetişmiş elamanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kadro sorununun da gelecekte çözüleceği ümit edilmektedir. Ayrıca sayıları gittikçe artan özel hastanelerde de iş bulma şansı artmaktadır.
Hastanelerde tıbbi kayıtları, defterleri tutanların doktorlar ve özellikle hemşireler oldukları göz önüne alındığında, bu görevi yapacak tıbbi dokümantasyoncu ve sekreterlerin yetişmeleri halinde yüzbinlerce elemana ihtiyaç olacağı ortadadır.
Özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivist, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım firmalarında da görev yapabilirler. Çok iyi bilgisayar bilgisi ile donatılmış olmaları ve on parmak daktilo bilmeleri tıbbi yazılım büroları tarafından çok aranan eleman olmalarını sağlamaktadır. Özel muayanehane hekimlerinin hasta randevu işlerini takip etmekte, doktorların bilimsel çalışmalarında yardımcı olmaktadırlar.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince, hastanelerin döner sermaye, vakıf gibi kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarında gece ve hafta sonu çalışmalarına katılmak suretiyle ek bir gelir elde edebilirler. Ayrıca, mezuniyet sonrası ödemek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan "Öğrenim ve Harç Kredisi" alınabilir.
Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter olarak Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler bünyesinde bir kadro bulunmamaktadır. Bu nedenle mezunların hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışabilmeleri için yapılacak Devlet memurluğu sınavına girerek başarılı olmaları gerekmektedir. Sınavda başarılı olmaları halinde, memur veya daktilograf kadrolarında l0. derecenin 2. kademesinden göreve başlarlar. Devlet Memurları Yasasına göre göreve başladığı yıl (ortalama asgari ücretin 2 katı düzeyinde maaş + yan ödemeler + döner sermayeden pay alırlar) l0. derece memur maaşından ücret alırlar. Son zamanlarda sağlık teknikeri kadrosuna atananlar da vardır.

MESLEKTE İLERLEME
“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Teknik İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon işleri vb.) yükselebilirler.

Yararlanılan Kaynaklar;
- shmyo.uludag.edu.tr

- www.iskur.gov.tr

İrtibat teli arayın :

SAĞLIK YÖNETİCİSİ

Nerden Nereye: /

02.03.2011

TANIM
Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu kişidir.

GÖREVLER
Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptar ve sağlanması için gerekli önlemleri alır,
Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar,
Günlük yiyecek tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışarıdan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa teslimini sağlar,
Tıbbi cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar,
İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlar, genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını belirler,
Kurumda gerekli güvenlik önlemlerini alır. Sivil Savunma Uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak devlet kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri yürütür,
Kurumun, periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili yerlere gönderir,
Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber verir,
Hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesinin saptanması için gerekli çalışmaları yapar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Sağlık Yöneticisi olmak isteyenlerin;
Normalin üzerinde sözel yeteneğe sahip,
Sosyal bilimlere özellikle ekonomiye ilgili,
Başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip,
Başkaları ile iyi iletişim kurabilen,
İleri görüşlü, yeniliklere açık,
Büro işlerinden hoşlanan,
Dikkatli, sorumlu kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Sağlık yöneticileri özel veya resmi hastanelerin büro kısmında görev yaparlar. Genellikle oturarak çalışan sağlık yöneticisi başhekimle ve emrinde çalışanlarla sürekli etkileşim halindedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi üniversitelerin sağlık idaresi bölümünde verilmektedir.
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Sağlık Yönetimi” lisans programı için yeterli “TM-1” puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Sağlık Yönetimi” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek  gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe Matematik alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.
Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği, Hemşirelik, İlk yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Sağlık, Tıp Sekreterliği, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği ve Sağlık Memurluğu bölümü mezunları Sağlık Yönetimi lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik”Ön Lisans programlarından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek başarılı olmaları halinde “Sağlık İdaresi Yüksekokulu”na dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere; genel kültür dersleri yanında, Genel İşletme, Hastane İdaresi ve Organizasyonu, Yönetim Bilimi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Davranış Bilimleri, Halkla İlişkiler, Muhasebe-Maliyet Muhasebesi, Hastane Maliyet Muhasebesi, Hukuk-Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İşletme Hukuku, Sağlık Hukuku, Ekonomi-Makro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Sağlık Ekonomisi, Beslenme, Biyoistatistik. vb. dersler verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler yönetim, insan ilişkileri, personel işlemleri, maliyet işlemleri gibi çok çeşitli konularda eğitim almaktadırlar. Öğrencilerin sağlık kuruluşlarında, özellikle hastanelerde 4 ay süreyle staj yapma zorunluluğu vardır.
Eğitimini tamamlayanlara “Lisans Diploması” ve "Sağlık Yöneticisi" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle giderek sayıları artan özel hastanelerin açılmasıyla sağlık yöneticilerine büyük gereksinim duyulmaktadır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince her hangi bir kazanç yoktur. Ancak, Kredi ve Yurtlar Kurumundan "Öğrenim Kredisi" ve "Harç Kredisi" alabilirler. Sağlık kuruluşlarının idari birimlerinde çalışan, yeni mezun elemanlar, asgari ücretin 2 katı kadar aylık ücret almaktadır. Yönetici pozisyonuna gelindiğinde yani Hastane Müdürü olunduğunda ise asgari ücretin en az 3 katı kadar aylık ücret alınmaktadır. Özel hastanelerde bu ücret asgari ücretin 7-8 katına kadar çıkmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler. Mesleki eğitimi tamamladıktan sonra sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde uzman eleman olarak çalışmaya başlanır. Mesleki başarı ve deneyime göre müdür yardımcılığı ve müdürlüğe yükselebilirler.

Yararlanılan kaynaklar;
-www.iskur.gov.tr

İrtibat teli arayın :

    Sayfa 1 ve 5 1 2 3 4 5 >
     Git 
     
Aktif Kullanıcı: 95 Üye Sayısı: 51803

Telif Hakkı © T.C.Sağlık Bakanlığı 2018