"Hoş geldiniz, sunulan hizmetlerden faydalanmak için sisteme giriş yapmalısınız"

Sonuçlar

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarını İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması Çalışmaları için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak personel görevlendirilecektir

Nerden Nereye: /

16.05.2014

İrtibat teli arayın :

ase aranıyor

Nerden Nereye: /

18.03.2014

şükrü keskin 
İZMİR-BAYRAKLI 19 NOLU ÖZKANLAR ASM'de çalışmak üzere hemşire arıyoruz....
  tel:232  3475587

İrtibat teli arayın :

HEMŞİRE ARANIYOR

Nerden Nereye: /

18.03.2014

ÖZKANLAR 19 NOLU AİLE SAĞLIK MERKEZİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE ASE ARIYORUZ. TEL:232 3475587  --- 532-7762371
                www.ozkanlarasm.gov.tr

İrtibat teli arayın :

radyoloji raportörü istihdamı

Nerden Nereye: /

17.03.2014

Bünyemizde çeşitli merkezlerde görevlendirmek üzere raporlarinin hazirlanmasinda tecrübeli, 10 parmak klavye kullanabilen, Hizli rapor yazabilen, MS Office programlarina hakim, , Etkili iletişim kurabilme becerisine sahip, Hasta ve hasta yakini psikolojisini önemseyen, Yoğun çalişma temposuna uyum gösterebilecek, Analitik ve hizli düşünme yeteneğine sahip, 'Radyoloji Raportörü' istihdam edilecektir. İlgilenenler arkadaşlarımızın baris.ozenir@mnt.com.tr adresine CV atmaları gerekmektedir

İrtibat teli arayın :

GÖNÜLLÜ STAJ

Nerden Nereye: /

17.03.2014

İ.Ü EBELİK bölümü 3.sınıf öğrencisiyim.Sağlık alanıyla ilgili gönüllü staj yapabileceğim klinik ve benzeri kurum arıyorum.Gönüllü stajyer arayanlar ya da çalıştırmak isteyenler bu adrese mail atabilir.

violetsali_1408@hotmail.com
 
Merve Kocagöz

İrtibat teli arayın :

ebru arslan

Nerden Nereye: /

26.02.2014

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ İLCESİNDE AİLE SAGLIGI ELEMANI OLMAK İSTİYORUM HEMŞİREYİM ..
5466430912

İrtibat teli arayın :

ASE Arıyorum

Nerden Nereye: /

12.02.2014

Elmalı Tekke ASM de çalışmak üzere aile sağlığı elemanı arıyorum.
Tel: 0505 324 43 24
osman arıkel    

İrtibat teli arayın :

TIBBİ SEKRETERLİK BÖLÜMÜNDEN MEZUNUM. İŞ ARIYORUM.

Nerden Nereye: /

27.01.2014

TIBBİ SEKRETERLİK BÖLÜMÜNDEN MEZUNUM.10 YILLIK İŞ TECRÜBEM BULUNMAKTADIR. İŞ ARIYORUM. 0505 269 31 50
KENAN ERTAŞ KABAKCI

İrtibat teli arayın :

Aile sağlığı elemanı

Nerden Nereye: /

02.01.2014

Adana da aile sağlığı elemanı olarak çalışmak istiyorum.Kamu personeli değilim.Tel:0534 988 34 44 hürü yıldırım 

İrtibat teli arayın :

Sağlık sektörünün yeniden yapılandırılmasına destek projesi Saha araştırmaları bireysel danışmanlık hizmet alımı

Nerden Nereye: /

17.12.2013

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET


SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ

SAHA ARAŞTIRMALARI BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI


İkraz No: 7717-TU

Proje Adı: Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi

Proje Süresi: Haziran 2009 – Mayıs 2015

Proje Referans No:  A.4.4.1/SAGEM/44

İhale Referans No: SSYYDP/SAGEM/2013/INDIVIDUAL/IC/34 – Saha Araştırmaları Asistanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 04.12.2013

Son Başvuru Tarih ve Saati: 19.12.2013 - 18.00

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesinin devamı niteliğinde olan Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi (SSYYDP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü; T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM) tarafından:

Sağlık politikalarının belirlenmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, ülkenin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

Araştırma sonuçlarının ulusal veya uluslararası düzeyde yayımlanmasını sağlamak,

Yurtiçinde ve yurtdışında üretilen sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi, yayımlanması, ulusal ve uluslararası kurumlarla paylaşılması, uluslararası kurumlar tarafından ülkemiz ile ilgili yayımlanan istatistiklerin izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, sağlık istatistikleri ile ilgili konularda koordinasyonu sağlamak,

Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

Uluslararası kurum ve kuruluşların sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili yayınlarını takip etmek, gerekli görülenleri tercüme ettirerek yayımlamak,

Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberler geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek


amacıyla kullanılacaktır.

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM) bu kapsamda sağlık hizmetlerinin ölçülmesi ve geliştirilmesi konusunda bir dizi faaliyet yürütmektedir. Bu çalışmalar, tarafından Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi (SSYYDP) çerçevesinde, Bakanlığımızın yürütmüş olduğu faaliyetlere yönelik olarak belirlenecek önemli ve öncelikli konuların araştırılmasını, detaylı analizlerini, sonuçların raporlanmasını ve yayınlanmasını kapsayacaktır. Yürütülecek çalışmalar ile politika yapıcılara stratejik kararlar için bilimsel analiz ve raporlar sunulması planlanmaktadır.

Bu kapsamda, SAGEM’ in yürütmekte olduğu çalışma ve saha araştırmalarında bilimsel destek sağlanması, hem de ilgili konularda kurumda kapasite oluşturulması amacıyla proje kapsamında tam gün çalışma esasıyla bir saha araştırmaları danışmanı istihdam edilmesi düşünülmektedir.

Bireysel danışmanlık hizmetinin Ocak 2014 içinde başlatılması planlanmaktadır. Hizmet süresi 12 aydır. Bu süre danışmanın performansına, Kurumun ihtiyacına ve finans kaynağının durumuna göre uzatılabilecektir.

Beklenen hizmetler:

Danışman kurumun ilgili personelleri ile yakın işbirliği içinde aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır:

Danışman çalışma konusuyla ilgili her türlü araştırma faaliyetlerinin planlama, uygulama ve analiz yapma aşamalarında gerekli bilimsel ve teknik desteği sağlayacaktır.

Danışman SAGEM tarafından yürütülen çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında görev alacaktır.

Danışman SAGEM’ in yapmayı planladığı tüm çalışmalarda ve eğitimlerde alanı ile ilgili konularda Kuruma bilimsel destek sağlayacaktır. Yapılan araştırmalarla ilgili yayın ve sunum aşamasında gerekli desteği sağlayacaktır.

Hizmet kapsamında belirtilen tüm konularda SAGEM de kapasite geliştirmesine katkı sağlayacaktır

Aranan Nitelikler

Tercihen istatistik veya sağlık ile ilgili bir bölümden veya tıp fakültesinden olmak üzere,  üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren programlarından mezun olmak.

İstatistik veya biyoistatistik alanında yüksek lisans yapmış olmak tercih sebebidir.

Ulusal ve uluslararası düzeydeki projelerde görev yapmış ve hem ulusal hem de uluslararası dergilerde akademik yayın yapmış olmak tercih nedenidir.

Kendi alanıyla bağlantılı, kamu ve/veya özel sektör kuruluşlarında araştırma, planlama, veri analizi, danışmanlık hizmetlerinde, izleme ve değerlendirme ve raporlama çalışmalarında ve eğitimlerde en az iki yıl deneyimli olmak

ScienceDirect, PubMed, ISI gibi veri tabanlarını, kütüphane olanaklarını (elektronik ve basılı kitap, süreli yayın) kullanabilmek,

Bilgisayarda ofis programlarını (word, excel, powerpoint vb.) ve istatistiksel paket programlarını (STATA, STATview, SPSS, SAS, Minitab, WinQSb vb.) ileri düzeyde kullanıyor olmak

İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak [Son beş yıl içinde yabancı dil sınavlarından en az şu derecelerden birini almış olmak: KPDS/ÜDS: 70; TOEFL PBT 460-461, TOEFL CBT: 140-142; TOEFL IBT: 60; IELTS: 5,50, TOEIC: 750-754 veya İngilizce düzeyini kanıtlayabilecek benzeri bir belgeye veya bu niteliğini İdare nezdinde kanıtlayabilecek deneyime sahip olmak.]

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Referans Kodunu: SSYYDP/SAGEM/2013/INDIVIDUAL/IC/34 - Saha Araştırmaları Asistanı içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 19.12.2013 tarihinde saat 18.00’e kadar aşağıdaki adrese elden, postayla, e-mail ile veya faksla ulaştırmaları gerekmektedir:

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Sadece kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

İlgilenen danışmanlar, resmi tatil günleri hariç yerel saatle 09:00-18:00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.


T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13

06430 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312-585 68 00

Faks: +90 312– 585 69 27

E-mail: sagem.satinalma@saglik.gov.tr

Bilgi için: Satın Alma Birimi

Tel: +90 312 585 68 34

Tel: +90 312 585 69 17

İrtibat teli arayın :

    Sayfa 1 ve 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 >
     Git 
     
Aktif Kullanıcı: 107 Üye Sayısı: 53669

Telif Hakkı © T.C.Sağlık Bakanlığı 2018